Thailandia import egenkontrol beskrivelse                     

I det følgende beskrives egenkontrol for ovennævnte engrosvirksomhed uden tilvirkning.
Importerer varer primært fra Thailand og Danmark. Der importeres frosne detailpakningsvarer, samt færdige produkter.
Leverandører er godkendte vareleverandører indenfor de produkter og varer der importeres
Import af tørvarer, dybfrosne fødevarer indenfor produkt-kategorierne:

Frostvarer (Se bilag)
Kolonial varer (se bilag)

Importvirksomhedens lager er etableret i juni 2002.
Aktiviteter og flow er beskrevet i procesdiagram og procesbeskrivelse.
Der afleveres varer i bil, hvori godkendt frostboks kan isættes (450 liter med frostelementer)
Der modtages varer i container. Hvis der er certifikatpligtige varer i containeren, foregår udleveringen først efter forudanmeldelse og kontrol på grænsekontrolstedet, for containere Århus Havn og luftfragt Kastrup lufthavn. I Kastrup lufthavn skal hver eneste sending forudanmeldes og kontrolleres før udlevering kan finde sted. Der forefindes kontrolattester og diverse sundhedscertificater hver gang. Kontrol attesterne og certifikater forefindes på virksomhedens kontor.
Varerne er mærket med Thailandia Import og telefon nr. er derved sporbar.
Varerne kan spores tilbage til leverandør ved hjælp af varenumre, lotnumre, invoice og fakturaer som opbevares på Virksomhedens kontor.
Alle nye varer bliver ikke blandet med gamle varer og rester af gamle varer står i et hjørne af lageret og der lægges stor vægt på først ind – først ud princippet og det kontrolleres at der ikke findes en gammel vare før der tages af en ny vare  
Der forefindes ikke uemballerede varer i virksomheden.
Desuden er der indføjet i egenkontrolprogrammet en vejledning for personalepolitik som det pålægges hver medarbejder at følge.
Kundegruppen kan identificeres via fakturaer der forefindes i virksomheden
Der bruges rengøringsmidler (brun sæbe) til kontor og toiletter
Bilerne og frostbox, kontor, lager vaskes og støvsuges efter behov.
Den medarbejder der har brugt bilen, sørger for at den er rengjort.
Ved varemodtagelses kontrolleres for beskadigede varer. Disse stilles til side og gennemgåes senere for at fastslå hvad der videre skal ske med varen. Som regel bliver den bare destrueret, da det ikke er økonomisk forsvarligt at sende den retur.
Der bliver foretaget stikprøver af alle varer for at se om varen er i orden og den er påført korrekt dansk mærkning.
Der bliver ved varen inden den indføres, kontrolleret at der ikke findes tilsætningsstoffer der ikke må være i varen ifølge lovgivningen. Oplysningerne fås via ingredienslister fra eksportør. Der vil også blive krævet analyser for at sikre at tilsætningsstofferne ikke overskrider grænseværdierne for tilsætningsstoffer af eksportør/producent. Dette vil foregå enten ved dokumentation fra producenten eller ved indsendelse til laboratorium i Danmark, afhængig af den økonomiske værdi i varen, da mange af varerne med tilsætningsstoffer sælges i meget små mængder. Eventuelt vil varen udgå. Vi laver derefter en ingrediensliste på dansk Vi får oplysninger om varen inden den købes og importeres.
Ukurante og beskadigede varer opbevares for sig selv.  Forkerte eller ikke mærkede varer opbevares
særskilt og der bliver lavet korrekte mærker til varerne før de kommer i handel.
Der er i egenkontrollen taget højde for varer der indeholder hydroliserede planteproteiner kan indholde 3-MCPD. Ved hver indførsel er der ledsagedokumenter der udelukker 3-MCPD.  Dette gøres for at sikre at vores varer ikke udgør nogen sundhedsrisiko
Der er en container på lagerpladsen, til normal affald og til pap/papir. Er der varer der ikke må komme deri, vil disse blive kørt til lossepladsen for håndtering.

Der er to frostrum kaldet 1 og en køler kaldet 2
Fryserum og køler overvåges via kontrol målere der er koblet på rummene og kan kontrolleres via logger og der kan udskrives rapporter på pc. Temperaturen kontrolleres løbende.
Der benyttes endvidere elektronisk temperaturkontrol instrument
Ved modtagelsen af frostvarer kontrolleres varen med indkøbt måleudstyr.
Dagligt kontrolleres fryseren via edb skærm hvor der kan udskrives rapporter.
Fryserummene er sat til -22 grader
Ved stigning i temperatur tilkaldes vagthavende og installatør.
Der vil når fryseren tages i brug blive oprettet service med firmaet der har installeret fryserummet. Servicen omfatter tilkaldevagt og servicering og kalibrering af udstyr en gang om året
Ved varemodtagelsen af frostvarer benyttes måleudstyr
Vedrørende skadedyr bekæmpelse er der service aftale med rentokil, som opsætter fælder og checker ca hver 2 måned og rapporter afleveres
Der bliver som minimum fejet hver gang hvor bilen har været i lagerhallen og efter behov bliver der fejet i hallen og toiletter, håndvaske, kontor og gulve bliver rengjort.
Hvis aktiviteten på lageret stiger vil rengøringsfrekvenserne blive øget. 

Der er blevet opdateret på rutiner af læsning af nyhedsbreve fra fvst så de altid bliver læst af to personer og fvst hjemmeside bliver jævnlig besøgt så der ikke opstår fejl med varer på restriktioner osv.
Gældende initialer for de forskellige ansvarlige
Kenneth Lykke = KL
Per Juhl = PJ
John Christiansen = JC

Peter Christiansen= PC
Diana Christiansen= DC
Formålet med egenkontrolprogrammet er dels, at identificere de steder i virksomhedens drift, hvor der kan opstå risici for fordærvelse af varer og dermed sundhedsrisiko for kunderne, dels at foretage de nødvendige og forebyggende foranstaltninger, så disse risici ikke opstår, samt at give kunderne de lovbefalede oplysninger på dansk jvf. mærkningsbekendtgørelsen.