Fødevarestyrelsen

Sager og beretninger fra fvst.

14 November er vi blevet gjort opmærksom på 50102004 palmefrø i sirup, er mærket forkert, samt overskredet grænseværdier for natriumdisulfit. Vi som virksomhed tilbagetrækker derfor varen. Alle kunder som har købt af dette parti er informeret, og har fået mail, med vedhæftede filer til deres kunder og til deres egenkontrol. sagsmappen ses her

8 November 2018
Analyseresultat på syltede hvidløg (20605001) forkert mærkning for allegener. Varen er mærket og understreget E224 men der mangler den tekniske betegnelse: kaliumdisulfit.
Fejlen er rettet og virksomheden vil gennemgå mærkningsdatabasen, for at undgå dette i fremtiden. Sagen ses her

 

20 juli 2018 stikprøvekontrol i Kastrup lufthavn
10 varer blev udtaget i stikprøvekontrol, hvoraf 3 (vinter melon og rambutan og morning glory)overskred pesticid værdier. Der er rettet henvendelse til exportør, og indskærpet for denne, om at overholde gældende regler. Varen konsumeret og ikke længere tilgængelig, da holdbarheden er relativ kort på denne vare (ca 7-10dage) hvoraf beslutning om, ikke at lave en tilbage kaldelse bliver aktuel. Hele sagsmappen ses her
ydermere er der stilet krav til en handlings plan fra exportør brevet læses her  svar fra Exportør ses her

Svar på Chili fra exportør 20-08-2018 ses her

Chili den 07-08-2018 udtaget til fysisk kontrol og faldet i test den 10-08-2018 brev til exportør er sendt og ses her og analyse resultat ses her

handlingsplan for at sikre pesticid grænse ses her

Påbud om at forhåndsanmelde 3 sendinger ok, analyse resultater ses her og her

23 marts 2018 tilbagekaldelse af forårsløg analyse resultat ses her
Virksomheden tilbagekalder varen og kontakter alle kunder der har købt den, udsender ophængssedler til forretningerne. Hvor det er muligt kommer varen tilbage til virksomheden og bliver destrueret i samarbejde med fvst. Opslaget kan findes her, kundebrevet findes her og kundelisten her
Der er rettet henvendelse til Exportør i Thailand, brevet kan ses her
Esbjerg den 23-marts 2018 PJ/DC
Analyse krav sendt til exportør 26 marts 2018 se brev her DC
3/3-2018 Analyse resultat fra exportør på forårsløg er tilfredsstillende. Resultat ses her

4 april 2018 destruktion af forårsløg, godkendt. dokument ses her

i følge aftale med fvst har vi destrueret et parti chilli som ikke var frigivet. se bilag her

Ved en kommunikationsfejl mellem to medarbejdere er der udleveret noget af et parti Chilli  der ikke var frigivet og herefter overskredet grænsen for pesticider. Virksomheden tilbagekalder varen og kontakter alle kunder der har købt den, udsender ophængssedler til forretningerne. Hvor det er muligt kommer varen tilbage til virksomheden og bliver destrueret i samarbejde med fvst. Den extra kontrolrapport findes her. Opslaget kan findes her, kundebrevet findes her og kundelisten her
Esbjerg den 19-februar 2018 PJ/DC

 Analyse af sød basilikum som er overskredet værdier for Ecoli og fund af salmonella, resultatet kan ses her. Kundeliste over kunder der har købt  findes her.
Invoicen fra sendingen  findes her. Der vurderes fra fvst side at varen er konsumeret eller smidt ud og der ikke skal ske yderligere i sagen. Der er rettet henvendelse til Exportør i Thailand, brevet kan ses her
Esbjerg den 8 februar 2018 PJ/DC

Opdatering sød basilikum fra leverandør i Thailand 13 marts 2018
Alle billag og info findes her PJ/DC

Manglende forhåndsanmeldelse af Long Yard Beans (meterbønner)
Overset at den art af meterbønner som Thailandia Import importerer er kommet ind under 669 ordningen
Det er bare den latinske betegnelse der er tilføjet i kolonne på fvst hjemmeside. Vi har opdateret vores procedurer for læsning af nyhedsbreve og at der bliver kigget jævnligt 669 siden med bilag. Kontrolrapporten kan ses her og indskærpelsesbrevet kan ses her 

prøve af varenummer 20605003 bambus bya nang gul. Prøven er udtaget d. 9/10-2017 og er analyseret for indhold af tilsætningsstoffer.I forbindelse med prøvens analyse blev det konstateret, at der er forskel på den danske deklaration og den oprindelige deklaration. Der vil blive fulgt op på mærkningen af produktet og  håndtering af dette i forbindelse med næste kontrolbesøg. Prøven kan ses her. Restpartiet er ommærket korrekt og fremad rettet er opdateret mærke sendt til Thailand. Sagen er lukket den19-11-2017  PJ