Egenkontrol for luftfragt

For varerne der kommer med luftfragt bliver sendinger kontrolleret af plantedirektoratet. Ved aflevering af varen til kunden foretages der løbende kvalitetskontrol ved indbæring. Hvis der er reklamation over en vare debiteres kunden for varen. Der bliver kontrolleret hos forskellige kunder at varerne er i orden

Der kontrolleres for pakning og udseende. Hvis der er mangler ved varen påføres manglen noteres dette

Der vil så blive vurderet om fejlen er så alvorlig at der skal rettes henvendelse til Eksportøren I Thailand.

Ved telefonisk henvendelse fra kunden angående reklamationer på den resterende del af varerne der ikke er løbende kontrolleret, noteres dette . Hvis reklamationen er alvorlig noteres det som er foretaget I forbindelse med reklamationen.

Der kræves stikprøver af importerede grønsager/urter for pesticider og forureninger fra eksportøren der sender testresultater af pesticid prøver ca hver 3 måned

Der foretages test for Salmonella

Grundet fund af overskridelser for pesticider i lufthavnen under stikprøver udvides kontrollen til stikprøver hver 2 måned fra exportør

Der er indskærpet overfor exportør at han skal overholde de regler der er gældende i Eu og i Danmark.
For Longkong er gældende at de ikke indføres før der er fundet en ny leverandør med gode resultater angående pesticide rester

Der arbejdes på at der kommer stikprøver hver måned

Yderlige tiltag indført : Stikprøver fra de Thailandske myndigheder  test for Ecoli, Salmonella og pesticider hver måned for at formindske risikoen for overskridelse af grænseværdier

Der bliver yderligere foretaget prøver efter eu forordning 669 af den lokale fødevarekontrol

når restriktionsvarerne er ude til kontrol

Varer der er under særlige restriktioner holdes adskilt og stilles på DPE til analyse resultatet foreligger

Derefter kan varen omsættes

Hvis der er varer der er udtaget til kontrol og derefter falder i prøven bliver disse destrueret

Kvittering fra destruktionsfirma