Risiko vurdering

Proces trin
Risiko
Modtagelse
Fordærvet eller afvigende vare
Holdbarhedsdato er overskredet.
Mangelfuld mærkning.
Brudt emballage.
Temperatur overskridelse
Produkter indeholdende hydroliserede planteproteiner kan indholde 3-MCPD
overskridelse af grænseværdier for pesticider
sygdomsfremkaldende bakterier herunder Ecoli og Salmonella
Fryserum* Overskridelse af sidste salgsdag
Lager

Overskridelse af  dato for sidste salgsdag
Forkert placering Forkert håndtering


Der benyttes følgende skemaer til egenkontrolprogrammet

  • Fejlrapport for varemodtagelse/indkøb
  • Fejlrapport for temperaturkontrol
  • Årlig kontrol og revision
  • Vedligeholdes liste
  • Stikprøve skema
  • Skema til frost vare modtagelse
  • Risikovurdering skema
Skema over kritiske CCP punkter ses her